INFORMETAL

Výzkum a vývoj v oblasti hutnictví.

Dobrá 240, Dobrá