Probační a mediační služba

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Politických obětí 128, Frýdek-Místek-Místek