Filadelfie - přístav Oldřichovice

Činnost spolku zabývajícího se podporou náhradní rodinné péče.