Jerzy Cieślar (Centrála)

Profesionálními překlady z češtiny do polštiny a z polštiny do češtiny se zabýváme již několik let. Vaše texty jsou u nás v dobrých rukách. Naše překlady můžete využít na obecné i odborné úrovni. K dispozici vám je celý tým zkušených překladatelů.