Dušan Venháč

Příprava a realizace staveb. Provádíme terénní úpravy a svahování, výkopy základů a základových pásů, septiků do hloubky 5,5 m. Dále výkopy odvodnění a přípojek. Demoliční práce.
Nakládání materiálu a manipulace s paletizovaným materiálem v terénu.
Nákladní autodoprava s vozem Tatra 815.