Ing. Aleš WOJNAR – geometr

Veškeré zeměměřické práce v krátkých dodacích lhůtách a za přijatelné ceny. Specializujeme se především na činnosti v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodézie.
Geometrický plán pro rozdělení pozemku, vyznačení budovy a vyznačení věcného břemene. ...